ติดต่อเรา

 สำนักวางแผนและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยธนบุรี ชั้น 2 ห้อง B206/2 อาคารแย้มชุติ

 เลขที่ 248 ซอยเพชรเกษม 110 
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
โทร. 02-809-0823-25 ต่อ 218 โทรสาร. 02-809-0829